דף הבית » ניהול תחום התקינה והרישוי במתחמי ספורט, תרבות וקהילה

ניהול תחום התקינה והרישוי במתחמי ספורט, תרבות וקהילה

מבט קדימה

מבט קדימה ניהול וייזום בע"מ

חשיבות תקני הספורט במדינת ישראל

לאחר מספר מקרי מוות ופציעה שנגרמו ממתקני הספורט, הוחלט בשנת 2013 על הקמת ועדת מומחים מטעם מכון התקנים הישראלי לקביעת תקן למתקני הספורט השונים.
התקן נועד להבטיח את בטיחותם של משתמשי המתקנים.

מתוקף תפקידו של אמיר סולרסקי כמנהל רשות הספורט העירונית הוא היה חבר בוועדה זו, ותרם מניסיונו העשיר בתחום.
במשך השנים הוסדרה תקינותם של מתקני הספורט ברחבי הארץ, לאחר שגוייסו המשאבים התקציביים הנדרשים.

מאז שהוקמה, מתכנסת ועדת התקינה אחת לחודשיים ועובדת על-פי תוכנית עבודה אשר מתואמת עם מינהל הספורט.
מכיוון שתקן מספר 5515 חלק 7 מחייב את הרשויות לנהל את אופן תחזוקת המתקנים, המתחמים וציוד הספורט, חברת "מבט קדימה" תוכל לסייע בתחזוקת המתקנים והכשרתם לקראת בדיקת מכון התקנים וקבלת תו תקן.

אמיר סולרסקי

מומחה למתקני וציוד ספורט
חבר ועדת התקינה של מתקני הספורט בישראל.

תקנים ציוד ספורט 1

תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים בציוד ספורט.
חלקי הסדרה הם אלה:

ת"י
5515

ציוד ספורט:
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה כלליות

ת"י 5515
חלק 1

ציוד ספורט:
מתקני כדורסל – דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 2

ציוד ספורט:
ציוד כדור עף – דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 3

ציוד ספורט:
ציוד התעמלות – סולמות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 4

ציוד ספורט:
ציוד התעמלות – טבעות – דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות

ת"י 5515
חלק 7

ציוד ספורט:
הנחיות להתקנה, לפיקוח, לבחינה, לתחזוקה ולתפעול

ת"י 5515
חלק 8

ציוד ספורט:
שערים לכדורגל נוער, לקטרגל, למיני-כדורגל ולכדורגל בקבוצות קטנות – מפרט דרישות

ת"י 5515
חלק 9

ציוד ספורט:
ציוד לשדה המשחק – שערי כדורגל – דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 10

ציוד ספורט:
ציוד לשדה המשחק – שערי כדוריד – דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 11

ציוד ספורט:
מתקני שדה המשחק – שערי הוקי – דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 13

ציוד ספורט:
ציוד ספורט רב-תכליתי לשימוש קהילתי חופשי – דרישות, לרבות דרישות בטיחות, ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 15

ציוד ספורט:
מכשירי התעמלות – סוסי התעמלות וחמורי התעמלות – דרישות תפקוד ובטיחות, שיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 16

ציוד ספורט:
מכשיר התעמלות – קורות איזון – דרישות תפקוד ובטיחות, שיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 17

ציוד ספורט:
מכשירי התעמלות – קַפָּצוֹת (טרמפולינות) – דרישות תפקוד ובטיחות, שיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 18

ציוד ספורט:
מכשירי התעמלות – מקבילים מדורגים – דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות

ת"י 5515
חלק 19

ציוד ספורט:
מכשירי התעמלות – ארגזי קפיצה – דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות

ת"י 5515
חלק 20

ציוד ספורט:
מכשירי התעמלות – מתקני טיפוס – חבלי טיפוס אנכיים – מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5515
חלק 21.1

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – מזרני התעמלות – דרישות בטיחות

ת"י 5515
חלק 21.2

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – מזרנים לקפיצה במוט ולקפיצה לגובה – דרישות בטיחות

ת"י 5515
חלק 21.3

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – מזרני ג'ודו– דרישות בטיחות

ת"י 5515
חלק 21.4

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – קביעת בלימת זעזועים

ת"י 5515
חלק 21.5

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – קביעת החיכוך בבסיס המזרן

ת"י 5515
חלק 21.6

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – קביעת החיכוך בפני המזרן

ת"י 5515
חלק 21.7

ציוד ספורט:
מזרני ספורט – קביעת קשיחות סטטית

תקנים ציוד ספורט 2

חלקי הסדרה הם אלה:

5516
חלק 1

מתקני ספורט:
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה כלליות

ת"י 5516
חלק 2

מתקני ספורט:
משטחים לשטחי ספורט – משטחים במגרשים סגורים המשמשים לספורט רב-תכליתי – מפרט דרישות

ת"י 5516
חלק 3

מתקני ספורט:
אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי –
בדיקות עמידות של אלמנטי בניין בזריקת כדור

ת"י 5516
חלק 4

מתקני ספורט:
יציעים שחילים (טלסקופיים)

ת"י 5516
חלק 5

מתקני ספורט:
אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי –
הנחיות להתקנה ולעיגון של ציוד ספורט