חברת "מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ" מעניקה ייעוץ וליווי אישי ומקצועי בתחומים הבאים:

תקינה של מתקני ומתחמי הספורט בישראל

הקמה וניהול אירועי ספורט ותרבות

ייעוץ וליווי בהקמת תבחיני ספורט מקצועיים והקמת תאגידים עירוניים בתחום תרבות, ספורט וקהילה

הקמת תוכניות עסקיות למתחמי ומיזמי תרבות, ספורט וקהילה

הקמת תוכניות תחזוקה למתקני ומתחמי ספורט, תרבות וקהילה

הובלת תהליכי רישוי עסק למתקנים