מבט קדימה ניהול וייזום בע"מ

חברת מבט קדימה ניהול וייזום בעלת ניסיון רב בהובלת פרויקטים וניהול בתחומי ספורט,
קהילה ותרבות ברשויות מוניציפליות.